მოდელის სერია: L100
ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
ორთოპედიულ ღაბაშს ახასიათებს მაქსიმალური კომფოტი და შესაძლებელია ყველა ტიფის ფეხსაცმელში გამოყენება. ეს ინოვაციური პროდუქტი გამოირჩევა მოქნილობით, სიმსუბუქით და ზეწოლის ბალანსირებით.
ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
ორთოპედიულ ღაბაშს ახასიათებს მაქსიმალური კომფოტი და შესაძლებელია ყველა ტიფის ფეხსაცმელში გამოყენება. ეს ინოვაციური პროდუქტი გამოირჩევა მოქნილობით, სიმსუბუქით და ზეწოლის ბალანსირებით.