მოდელის სერია: L400


შექმნილია სპორცმენთა კომფორტისთვისა და წონის გადანაწილებისათვის. სამშრიანი ღაბაში . Pro-Shox® –ის ფირმის რბილი, ამორტიზირებული ზედაპირი. პრიალა ზედაპირი იცავს ტერფს ბუშტუკების გაჩენისაგან და სხვა ტერფის პრობლემებისაგან


ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
შექმნილია სპორტსმენთა კომფორტისა და წონის გადანაწილებისათვის. სამშრიანი ღაბაში .

Pro-Shox® –ის ფირმის რბილი, ამორტიზირებული ზედაპირი. პრიალა ზედაპირი იცავს ტერფს ბუშტუკების გაჩენისაგან და ტერფის სხვა პრობლემებისაგან

-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია
-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღისათვის

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
შექმნილია სპორტსმენთა კომფორტისა და წონის გადანაწილებისათვის. სამშრიანი ღაბაში .

Pro-Shox® –ის ფირმის რბილი, ამორტიზირებული ზედაპირი. პრიალა ზედაპირი იცავს ტერფს ბუშტუკების გაჩენისაგან და ტერფის სხვა პრობლემებისაგან

-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში
-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღისათვის

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
შექმნილია სპორტსმენთა კომფორტისა და წონის გადანაწილებისათვის. სამშრიანი ღაბაში .

Pro-Shox® –ის ფირმის რბილი, ამორტიზირებული ზედაპირი. პრიალა ზედაპირი იცავს ტერფს ბუშტუკების გაჩენისაგან და ტერფის სხვა პრობლემებისაგან

-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
შექმნილია სპორტსმენთა კომფორტისა და წონის გადანაწილებისათვის. სამშრიანი ღაბაში .

Pro-Shox® –ის ფირმის რბილი, ამორტიზირებული ზედაპირი. პრიალა ზედაპირი იცავს ტერფს ბუშტუკების გაჩენისაგან და ტერფის სხვა პრობლემებისაგან

-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში