მოდელის სერია: L500


Dress–ის ტიპის ღაბაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ტერფის კომფორტს. სამშრიანი ღაბაში დაფარულია ტყავით, უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას. ღაბაშის ძირი დაფარულია “ზამშით”, რათა მან არ იმოძრაოს ფეხსაცმელში.


ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
Dress–ის ტიპის ღაბაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ტერფის კომფორტს. სამშრიანი ღაბაში დაფარულია ტყავით, უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას. ღაბაშის ძირი დაფარულია “ზამშით”, რათა მან არ იმოძრაოს ფეხსაცმელში.

-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღის ტერფისთვის.
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია
-აგრეთვე გამოიყენება ბავშვებისთვისაც.

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
Dress–ის ტიპის ღაბაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ტერფის კომფორტს. სამშრიანი ღაბაში დაფარულია ტყავით, უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას. ღაბაშის ძირი დაფარულია “ზამშით”, რათა მან არ იმოძრაოს ფეხსაცმელში.

-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღის ტერფისთვის.
-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
Dress–ის ტიპის ღაბაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ტერფის კომფორტს. სამშრიანი ღაბაში დაფარულია ტყავით, უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას. ღაბაშის ძირი დაფარულია “ზამშით”, რათა მან არ იმოძრაოს ფეხსაცმელში.

-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია
-აგრეთვე გამოიყენება ბავშვებისთვისაც.

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
Dress–ის ტიპის ღაბაში მაქსიმალურად უზრუნველყოფს ტერფის კომფორტს. სამშრიანი ღაბაში დაფარულია ტყავით, უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას. ღაბაშის ძირი დაფარულია “ზამშით”, რათა მან არ იმოძრაოს ფეხსაცმელში.

-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში