მოდელის სერია: L600


დამზადებულია მაქსიმალური კომფორტისთვის. სამშრიან ღაბაშს გააჩნია მაღალტექნოლოგიური Carbosan® -ის საფარი, რაც უზრუნველყოფს ძალის აბსორბციას. ღაბაში დამზადებულია ანტიბაქტერიული კომპონენტებით რაც ხელს უწყობს მის სისუფთავეს.


ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
დამზადებულია მაქსიმალური კომფორტისთვის. სამშრიანი ღაბაში. ზედა შრეზე მოთავსებულია ბალიშები, რომელიც უზრუნველყოფს ტერფის ამორტიზაციას. მასალა არის უსუნო და ანტიანერგიული. უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას.

-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია
-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღისათვის
-აგრეთვე გამოიყენება ბავშვებისთვისაც.

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
დამზადებულია მაქსიმალური კომფორტისთვის. სამშრიანი ღაბაში. ზედა შრეზე მოთავსებულია ბალიშები, რომელიც უზრუნველყოფს ტერფის ამორტიზაციას. მასალა არის უსუნო და ანტიანერგიული. უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას.

-ტერფის უკანა ნაწილის ამორტიზაცია და სტაბილიზაცია
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში
-რეკომენდირებულია საშუალო და მაღალი თაღისათვი

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი
დამზადებულია მაქსიმალური კომფორტისთვის. სამშრიანი ღაბაში. ზედა შრეზე მოთავსებულია ბალიშები, რომელიც უზრუნველყოფს ტერფის ამორტიზაციას. მასალა არის უსუნო და ანტიანერგიული. უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას.

-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-მათთვის ვისაც არ აწუხებს მეტატარზალგია
-აგრეთვე გამოიყენება ბავშვებისთვისაც.

ორთოპედიული ღაბაში, სუპინატორი

დამზადებულია მაქსიმალური კომფორტისთვის. სამშრიანი ღაბაში. ზედა შრეზე მოთავსებულია ბალიშები, რომელიც უზრუნველყოფს ტერფის ამორტიზაციას. მასალა არის უსუნო და ანტიანერგიული. უზრუნველყოფს ტერფის სტაბილიზაციას.

-აკონტროლებს პლანოვალგუსურ დეფორმაციას
-რეკომენდირებულია ბრტყელი ან დაბალთაღიანი ტერფისთვის
-მეტატარზალგიის დროს, ამცირებს ზეწოლას მეტატარზალური ძვლის მიდამოში