კომპანია Aetrex -ის ტერფის სკანირების ინოვაციური ტექნოლოგია მხოფლიოში  ლიდერია. Aetrex საშუალებას იძლება სკანერიდან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით ინდივიდუალურად მოარგოს ტერფს სუპინატორი .

უახლესი სისტემა Albert, ტერფის რევოლუციური 3D სკანერია. მარტივი ინტერფეისით აღჭურვილი სისტემა. იგი ასკანერებს ტერფს და არჩევს სუპინატორს, ინდივიდუალურად დასკანერებულ მონაცემებზე დაყრდნობით.

სუპინატორი

Aetrex-ის სუპინატორები რეკომენდირებულია მსოფლიოს ექიმების მიერ. Lynco® აღიარებულია როგორც სუპინატორების #1 სისტემა.Lynco® -ს გააჩნია რამოდენიმე ვარიანტის სუპინატორი, რაც გვაძლევს საშუალებას მოხდეს მისი ინდივიდუალურად შერჩევა.

baixaicrack.com